Mardin 1 Şubesi

İnsanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı” nefret paylaşımına tepki açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, Nusaybin’de bir öğretmenin sosyal medyada            “ İnsanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı” nefret paylaşımıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Allah C.C. Kuran-ı Kerimde Rum Suresinin 22. ayetinde tüm insanlığa şu çağrıda bulunmuştur.  “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.”

Yüce Rabbimiz Kur’an- ı kerimde buyurduğu üzere bütün diller Allah’ın ayetleridir. Bir dili inkâr eden veya bir dile karşı nefret besleyen tüm ayetlere karşı aynı düşünceyi taşımaktadır.

Mezopotamya’nın kadim toprakları binlerce yıldır  dillerin, dinlerin ve bir çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İnsanların bu farklılıklara rağmen kardeşçe yaşadığı, çan ve ezan sesinin harmanlandığı Mardin’de, ne yazık ki Nusaybin’den bir öğretmenin ayrımcı, faşizan bir paylaşımı tüm eğitim camiasını derinden üzmüştür.

Hiç düşünmedik, aklımızın en ufak bir köşesinden bile geçmedi ama bir öğretmen düşünün,  içinde insan sevgisi yok, bir öğretmen düşünün kendisini bağrına basan şehrin insanlarına üstten bakıyor, onların konuştuğu dile tahammül edemiyor, bir öğretmen düşünün tahammül edemediği dili konuşan öğrencilerin gözlerine bakarken gülüyor ama içinde onlara karşı tahammülsüzlük ve nefret besliyor.  

Gerek Avrupa’da ve gerekse dünyanın birçok yerinde ne yazık ki hortlayan ırkçılık rüzgârının,  bin yıldan uzun süredir Türk, Kürt,  Arap kardeşçe yaşamış olduğu bu topraklarda bu ırkçılık furyasının olmasını asla istemiyoruz ve kabul etmiyoruz. Öğretmenlik mesleği gibi kutsal bir görevi ifa eden birinin bu şekilde yaptığı açıklamaları esefle kınıyoruz.

Çanakkale’de Türk, Kürt, Arap omuz omuza şehit olmuş ecdadımız, Fatihler Akşemseddin’ den ders alırken bir yandan da  Molla Gürani’nin tedrisatından geçmiştir. 

Ahmet Arif’in tavuklarımız bile birbirine karışmış dediği, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un; Arab'ın Türk'e, Laz'ın Çerkez'e yahud Kürd'e, Acem'in Çinliye rüçhanı mı varmış, nerede?
Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikrî kavmiyyeti  tel'in ediyor Peygamber, diye dile getirdiği bu topraklarda hiç kimse kardeşliğimi bozmadı, bozamayacaktır.

Söz konusu öğretmen ayrıca Anayasanın 10. maddesinde yer alan  “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”  ilkesine ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun “Genellik ve eşitlik” başlıklı 4. maddesinde eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık olduğu ve eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı düzenlenmiştir, maddesine aykırı davranmıştır. Ayrıca bu nefret söylemiyle insanlığa karşı da suç işlemiştir. Bu sebeple yetkili makamlardan ilgili kişiyle ilgili acilen tedbirler almalarını ve soruşturma başlatılmalarını bekler, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.