Mardin 1 Şubesi
799 | | | 11-04-2021
Bedenin ve Şuurun Eğitildiği Ay: Ramazan
Eyyüp Değer

Ramazan; gönüllerin ilahî rahmet ve mağfiret arzusu ile yıkandığı, iradelerimizi  eğiten ve özgürleştiren orucun manevi hazzı ile merhamet duygularının coştuğu, müminlerin hayra koştuğu, tövbe ile hakka yönelme şuurunun geliştiği af ve bağışlanma ayıdır.

Ramazan, nefsin ve irademizin terbiyesi, nimetin değerini bilme ve bildirme, Yaratan ile yaratılana bakış açısını ve yönelişini doğru istikamete çevirme, dua ve tövbelerin kabulü gibi daha pek çok güzellikleri içinde barındıran kutlu bir aydır.

Ramazan sadece oruç ayı değildir. Onu sadece oruçla sınırlamak doğru değildir. Şüphesiz Ramazan; maddeyle kaskatı kesilen kalpleri yumuşatan, oruç ile başlayan süreci infak ile taçlandıran mukaddes bir aydır.

Ramazan; nefsi, cimrilik, mal biriktirme, sahip olma duygusu gibi manevi hastalıklardan arındırıp, nimeti verenin asıl sahibini bilmeye çağıran, asıl Mülk sahibinin Yüce Mevla olduğunun idrak etme ayıdır. 

“Onların mallarında isteyebilen ve isteyemeyen muhtaçlar için belirli bir hak vardır.”
(Zâriyât, 51/19) emriyle ihtiyaç sahiplerini de hatırlatıp malî yardımlaşma ve dayanışma boyutunda insanı maddi boyutunda da eğiten rahmet ayıdır. 
 
Ramazan; hayır ve bereketin ne olduğunu gösteren sahuruyla, ikramı ve paylaşmayı öğreten iftarıyla, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün topluma yayan teravihiyle, okunan ve dinlenen Kur’an’ın feyziyle, toplumun sosyal yaralarını şifalı elleriyle saran zekat ve fitreleriyle arınma ve yenilenme bilincimizin tazelendiği bir aydır.

Ramazan; ömrümüzün en değerli hasat mevsimi, hepimiz için maddî ve mânevî açıdan yenilenme fırsatıdır. Müslümanlar için bir umut, heyecan ve uyanıştır. Allah rızası için infakta bulunmanın, insanı maddeten ve manen güçlendireceğini unutmayalım.

Ramazan; tok olanın açın halinden anlaması  için kendi nefsini bir ay boyunca pratik yaparak eğittiği ve bunu ruhu ve bedeniyle idrak ettiği eğitim sonucunda bir yılın dersini almış biri olarak geri kalan 11 ay boyunca edindiği şuuru hayatına tatbik ettiği aydır. 

Bu idrakle Ramazan’ı yaşayan ve yaşatan olmak temennisiyle...

Tüm Yazılar
1 Bedenin ve Şuurun Eğitildiği Ay: Ramazan