Ortaöğretime geçiş sistemiyle ilgili eksiklikler bir an önce giderilmelidir


224 | 15.11.2017
| |

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, yeni ortaöğretime geçiş sisteminin bazı yönlerden geliştirilmesi ve eksikliklerin bir an evvel giderilmesi gerektiğini ifade ederek, “Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine ek olarak bazı Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri de merkezi sınavla öğrenci almalıdır. Merkezi sınav için öngörülen soru sayısı artırılmalıdır. Öğrencinin evinin en yakınındaki tercih ettiği okul türüne adrese dayalı olarak yerleşmesi esas olmalı; nitelikli-niteliksiz okul algısının oluşmasına mahal verilmemelidir” dedi.

Yeni sisteme ilişkin bazı konular üzerinde çalışılmalıdır

Yeni ortaöğretime geçiş sistemine de değinen Selvi, öğrencilerin yaklaşık yüzde 8-10’unun merkezi sınavla öğrenci kabul edilen liselere, geriye kalanların ise sınava tabi tutulmadan adreslerine dayalı olacak şekilde yerleştirilmesinin, sınavın isteğe bağlı olmasının, sınav stresini azaltması yönüyle olumlu olduğunu söyleyen Selvi, üzerinde çalışılması gereken bazı noktalara dikkat çekti.

Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların belirlenmesinde özellikle nüfus ve kentin büyüklüğü gibi ölçütlerin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Selvi, şöyle konuştu: “Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine ek olarak bazı Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri de merkezi sınavla öğrenci almalıdır. Merkezi sınav için öngörülen 60 sorun yeterli değildir. Soru sayısı artırılmalıdır. Merkezi sınavın kapsamı 8. sınıf konularıyla sınırlandırılmalıdır. Ortaöğretime yerleşmeyle ilgili iş ve işlemler, Bakanlığın koordinesinde il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülmeli, öğrenci ve ailelerin tercih ettiği okul türüne göre ikametlerine en yakın okula yerleştirilmeleri için yerel imkânların azami derecede kullanılması amaçlanmalıdır. Sınavsız yerleştirme işlemi yapılacak okullara katı bir kontenjan sınırlaması konulmamalıdır. Aksi hâlde, öğrenci evinin en yakınındaki okula yerleşemeyebilir. Bu nedenle, öğrencinin evinin en yakınındaki tercih ettiği okul türüne adrese dayalı olarak yerleşmesi esas olmalıdır.”

Nitelikli-niteliksiz okul algısının oluşmasına mahal verilmemelidir

“Adrese dayalı yeni sistemin bir boyutu da, il ve ilçelerdeki okul kapasitelerinin ne kadar yeterli olduğunu ortaya koyacak olmasıdır” diyen Selvi, şunları söyledi: “Bugüne kadar yapılan yatırımların ne kadar isabetli ya da ne kadar çarpık olduğu ortaya çıkacak, öğrenci yoğunluğunun çok, okullaşmanın az olduğu yerlerde ikili eğitime geçme zorunluluğu veya okullaşmanın çok öğrenci yoğunluğunun az olduğu yerlerde de bazı okulların atıl kaldığı durumlar söz konusu olacaktır. İl ve ilçelerdeki okul yatırımlarının bundan sonra öğrenci yoğunluğuna göre planlanması, sistemin uzun vadede işleyişi açısından önemlidir. Nitelikli-niteliksiz okul algısı oluşturacak tanımlamalardan da kesinlikle uzak durulmalıdır.” dedi

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top